הוראות בטיחות לניסוי קרינה גרעינית.

 

1.אסור לפתוח את הגלאי גייגר יש שם מתח גבוה.

2.יש לקרוא לפני המעבדה את נוהלי העבודה עם מקורות קרינה רדיואקטיביים.

 בנוסף מומלץ  לקרוא את ההסבר על נזקי קרינה המופיע כאן.

3.חובה לשטוף ידיים אחרי מגע עם לוחות העופרת.

4.אסור להשאיר מקורות קרינה גלויים.

5.אין להזיז את לבנות העופרת.

 

הוראות בטיחות כלליות