הוראות בטיחות לניסוי לייזרים

 

1.אין להסתכל לתוך הלייזר ולא לכוונו לכיוון העיניים, אין לכוון קרן לייזר לעבר ציוד בעל כושר החזרת אור גבוה ויש להיזהר מהחזרות של קרן הלייזר לכיוון העיניים.

2. אין להפעיל לייזר שלא מוחזק היטב בסטנד שלו.

3.חובה להשתמש במשקפי מגן בזמן העבודה עם מנורות ספקטראליות, יש לשמור על תקינותן ולהחזיקם במצב נקי.

4.יש להודיע מיידית לטכנאי המעבדה, בעת גילוי פגם או נזק במשקפי המגן.

5.לפני השימוש במשקפי המגן, יש לנקותם באמצעות ערכת הניקוי הנמצאת אצל טכנאי המעבדה.

 

הוראות בטיחות כלליות