meets
MOODLE
What's New
סקר שביעות רצון מההוראה, סמסטר א' תשפ"ד
From : יעקב צוריאל | At date 2024-02-26 11:31:47

חשוב לנו לשמוע אותך!

סקר שביעות רצון מההוראה, סמסטר א' תשפ"ד זמין למענה.

הסקר משמעותי וחשוב משום שהוא מאפשר לסגל ההוראה להקשיב לקולכם.ן ולהבין אלו דברים קידמו את הלמידה ומה מצריך חשיבה מחודשת ושינוי.

חשוב לנו לשמוע את דעתם של כמה שיותר סטודנטים.ות בכל קורס כדי שנוכל להיענות למגוון הצרכים וההעדפות שלכם.ן.

נודה מאוד לשיתוף הפעולה!

קישור לסקר

מידע נוסף על הסקר


מידע חשוב לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד
From : יעקב צוריאל | At date 2024-01-04 03:53:42
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב כואבת ומתאבלת
From : יעקב צוריאל | At date 2023-10-15 13:18:24

קהילת האוניברסיטה כולה הלומת צער ואבלה על אובדנם של חברות וחברי סגל,

 סטודנטיות וסטודנטים, גמלאים וגמלאיות אשר נרצחו בידי בני עוולה

 ואשר נפלו בעת מילוי תפקידם במהלך מלחמת "חרבות הברזל"


What's Up on Campus
דואגים לעתיד

בית הספר החדש לקיימות ושינויי אקלים

Read more
סביבה ומדע
אוניברסיטת בן-גוריון ו-NJIT יקימו מכון מחקר לטכנולוגיות עתידיות
Read more
בונים עולם חדש

הרשמה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב

Read more