meets
MOODLE
What's New
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג
From : יעקב צוריאל | At date 2022-10-23 07:45:45

סטודנטיות.ים ותיקים וחדשים וחברי.ות סגל יקרים.ות:  
ניפגש בקמפוסים​ לשנה של למידה והוראה, מחקר, יזמות, חדשנות ועשייה חברתית בלב הנגב.​

שתהיה לכולנו שנה מוצלחת ופורייה, בזכות ולא בחסד.


אופן השימוש בהקלטות וידאו במסגרת אב"ג
From : עופר ברעם | At date 2021-12-22 09:34:03

מרצים יקרים - לתשומת ליבכם!

מערכת זום נועדה ליישומי הוראה סינכרונית ויצירת הקלטות, אך לא לאחסון. לכן, אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להשתמש בקישורי זום להצגת חומרים מוקלטים לסטודנטים. אנו מבקשים שפרסום החומרים יתבצע אך ורק באמצעות מערכת הווידאו הפנימית אשר פותחה באופן עצמאי לאחר מאמצים רבים. אגף טכנולוגיות של אב"ג מסיר מעליו כל אחריות על מאגר האחסון הזמני של ענן זום ועל תוקפם של קישורים המופנים לתצוגה דרכו. 

המשך קריאה והנחיות נוספות בקישור זה.


What's Up on Campus
דואגים לעתיד

בית הספר החדש לקיימות ושינויי אקלים

Read more
סביבה ומדע
אוניברסיטת בן-גוריון ו-NJIT יקימו מכון מחקר לטכנולוגיות עתידיות
Read more
בונים עולם חדש

הרשמה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב

Read more